Teo & Tao

juli 31, 2011

Jeg tror på Jesus og Jens

Filed under: Religion,Verdier — Teo&Tao @ 10:52 pm

Jeg tror på Jesus, og Jens er hans profet.

Det finnes ingen avkristning.

Tvert imot.

Hele Norge snur det andre kinnet til.

Hele Norge kan bergprekenen utenat, og statsminister Jens er liturgen som får oss til å heve stemmen og reise oss mens vi holder hender.

Mer kjærlighet. Mer åpenhet. Mer resepekt. Mer demokrati. Sterkere nærvær. Dette er våre eneste våpen.

Jeg har vært utenlands de siste par ukene. Nå er jeg hjemme igjen. Det føles godt.

For jeg er stolt av dette landet.

juli 6, 2011

Guds rike utbres ikke på slagmarken. Ikke engang på Stiklestad

Filed under: Religion — Teo&Tao @ 9:37 pm
Tags: , , ,

Jeg har sett spelet på Stiklestad et par ganger. Det er en flott opplevelse som sier mye om kamp, strid og overlevelse. Men kan vi ikke snart bli ferdige med forestillingen om at Jesus vant Norge gjennom krigshandlinger?

Aktualisering: Gunnar Stålsett vil gjøre Stiklestad til møtested for religiøs forsoning og dialog, for eksempel mellom kristne og muslimer. Mange synes det er en god ide.

Men ikke redaktør i Dagen, Nord-trønderen Vebjørn Selbekk. Han sier til til Trønderavisa, gjengitt i Vårt Land at «kristendommen har sitt opphav på Stiklestad. Derfor må Stiklestad skjermes mot religionsdialogene«.

Jeg har litt sansen for Vebjørn Selbekk, på en måte. Han er en modig mann som står oppreist for det han tror på når det stormer.

Men når det er sagt …

… ser ikke Selbekk det problematiske i å knytte troen på Jesus Kristus til krigshandlinger? Til vold, maktbruk storpolitikk og drap?

Det er synd, også for ham, for jeg tenker at de som ønsker å demonstrere at kristentrua er islam overlegen, har sitt beste kort i det faktum at kristendommens opphavsmann var konsekvent ikkevoldelig. Guds rike utbres ikke ved sverd.

Men når verdikonservatisme og nasjonalisme røres sammen med kristendom, tapes dette poenget av syne. Det blir ikke lenger viktig nok. Kristendommens voldshistorie må plutselig beskyttes og glorifiseres, i hvert fall når den angivelig trues av konkurrerende trosforestillinger.

Det hadde vært et bedre trosforsvar å ofre Stiklestad, eller enda bedre: Brukt den voldelige historien til å ta avstand fra all politisert vold i religionens tjeneste.

Blogg på WordPress.com.