Teo & Tao

juli 23, 2010

Et tomt monument over baptistmenigheten som forsvant

Filed under: Religion — Teo&Tao @ 11:53 pm
Tags: ,

Skam kan synes som en plett. Eller som det motsatte, en blank flekk på kartet.

Går man inn på nettsidene til Det norske baptistsamfunn og ser på lista over tilsluttede menigheter, vil man se følgende oversikt for forsamlingene i Oslo.

Oslo 1

Oslo 2

Oslo 4. Den vietnamesiske baptistmenigheten i Oslo

Oslo 5. Den tamilske baptistmenigheten

Oslo 6. Tamil Grace Evangelical Church

Oslo 7. Siloam Baptist Church

Oslo 8. Norway Chin Mission Church

Hva er det å si om denne lista, bortsett fra at den totale etniske segregeringen huler ut noe av den offisielle propagandaen om et fargerikt, herlig fellesskap?

Jo, den regnekyndige vil se at det mangler et nummer.

Menighet nummer 3 er ikke der.

Det finnes ingen Oslo 3. baptistmenighet – lenger.

Nummereringen av Oslos baptistmenigheter er et tomt monument over den store og fortiede skammen i dette kirkesamfunnets nyere historie.

juli 19, 2010

Der sikret Navarsete seg enda en Sp-stemme – min

Filed under: Religion — Teo&Tao @ 10:36 pm
Tags: , , , , ,

VG prøver å skandalisere at Liv Signe Navarsete benytter seg av  en coach som er inspirert av zenbuddhisme.

VGs storm i vannglasset finne du her.

Tenk, det er religiøst. Gud hjelpe oss!

Jeg tenker:

So what? Forrige gang Senterpartiet satt i regjering, var den ledet av en prest. Det kunne virkelig generert noen skandaleoppslag, hadde det ikke vært for at religionen i det tilfellet var så hjemmevant krestelig at ingen la merke til det.

Alvorlig talt. Buddhisme – også Zen – er en verdensreligion med minst like respektable dybder som den landets utenriksminister bekjenner seg til.

Hva om en politiker hadde oppsøkt Modum bad for å roe nærvan?

Jesus-coaching?

Gud forby?

Jeg kjenner virkelig at min respekt for Navarsete og Senterpartiet vokser på dette. At en partileder ønsker en åndelig dimensjon i sin utøvelse av politisk lederskap, er mange ganger mer tillitsvekkende enn en statsminister som utelukkende lar seg lede av sin egen lommekalkulator.

Og at partilederen for statskirkesystemets fremste – og siste – forsvarer viser vilje til å se til andre tradisjoner, viser at Senterpartiet kanskje er det mest kompetente alternativet når det kommer til ånds- og verdispørsmål.

juli 1, 2010

Et lite spørsmål midt oppe i landesorgen

Filed under: Verdier — Teo&Tao @ 10:37 pm
Tags: ,

Hvorfor sørger vi ikke offentlig over sivile afghanere som blir drept? Hvorfor gråter ikke forsvarsministeren på teve da?

Opprett en gratis blogg eller et nettsted på WordPress.com.