Teo & Tao

mai 29, 2010

Dagens bønn

Filed under: Religion — Teo&Tao @ 2:17 pm

Gud

åpne

mitt

sinn

mai 10, 2010

Den livsfarlige hvitsnipprasismen

Filed under: Religion,Verdier — Teo&Tao @ 10:24 pm
Tags: ,

Det finnes noe som er farligere enn snauskaller i bomberjakker og armyboots. Og det er pene mennesker med slips og de rette, kristelige referansene som insisterer på at det har en egenverdi å være «politisk ukorrekte».

Vi lever i en tid hvor det liksom er blitt legitimt å «våge å ta debatten» og å «snakke ærlig om at det finnes forskjeller mellom menneskeraser».

På Vårt Lands debattforum er en hjemmesnekra raseteoretiker gitt hedersplass, fordi det er «viktig» å ta debatten. (Mon tro om de hadde gitt samme hedersplass til en holocaustfornekter, ut fra samme begrunnelse om at det man skal gi rom for meningsmangfold?)

På NRK får en forhenværende komiker lov til spre oppfatningen om at det er «modig» å lete etter forskjeller i IQ mellom svarte og hvite. (Mon tro om han hadde fått sendetid til å utforske spørsmålet om vestlige, hvite mennesker har en rasemessig, genetisk hang til folkemord, rasisme, jødehat, krig og aggresjon? Av en eller annen grunn er ikke raseteoretikerne særlig interessert i negative trekk hosden vestlige befolkningen.)

I det hele tatt: Høyresida har etter hvert oppdaget at antirasisme er et venstreorientert prosjekt, og hvis de skal markere opposisjon, gjenstår bare antitesen til antirasisme. Slikt blir fort stygt.

Jeg har et enkelt kontrollspørsmål:

Hele tiden refereres det til den sittende amerikanske presidenten som «svart» (i rasemessig forstand).

Hvorfor det?

Hvorfor skal en som beviselig er av 50 prosent vestlig hvit og 50 prosent afrikansk opprinnelse, regnes som svart og ikke hvit? Genetisk er han da like mye det ene som det andre, er han ikke? Kunne han ikke like gjerne regnes som «hvit»? Hvorfor ikke?

Jeg bare lurte.

Og siden dette er en blogg med en viss relliøs slagside: Jeg mener at mye av den høyre-kristelige rasismeleflingen henter legitimitet i referanser til det bibelske begrepet «folkeslag».

Som om menneskegrupper er uforanderlige og avgrenset fra hverandre i henhold til en guddommelig orden.

Slike ideer skaper rasisme. Med hvit skjortesnipp.

mai 9, 2010

Litt om Tao

Filed under: Religion — Teo&Tao @ 8:18 pm
Tags:

The Dao appears to be emptiness, but it is never exhausted. Oh, it is profound! It appears to have preceded everything. It dulls its own sharpness, unravels its own fetters, softens its own brightness, identifies itself with its own dust.

Oh, it is tranquil! It appears infinite; I do not know from what it proceeds. It even appears to be antecedent to the Lord.

Tao Te Ching, kapittel 4

Blogg på WordPress.com.