Teo & Tao

februar 15, 2009

Eventyret om de kommunale badevaktenes nye uniformer (og den nærsynte illusjonen om verdinøytralitet)

Filed under: Religion — Teo&Tao @ 8:50 pm
Tags: , , , , , ,

Det var en gang et kommunalt bad et sted i Norge. Slik begynner dette eventyret.

Og det kommunale badet – med 25 meter svømmebasseng, barnebasseng, vannsklie, boblebasseng og dampbad – holdt seg med noen høyt kvalifiserte og betrodde badevakter som skulle se til at ingen stupte på grunna, at ingen dusjet med badebuksa på og at ingen oppholdt seg i bassenget lenger enn de hadde betalt for.

Selvsagt var det også badevaktenes jobb å redde livet til badegjester som holdt på å drukne. Det skjedde heldigvis nokså sjelden, men badevaktene tok ingen sjanser. De trente regelmessig og samvittighetsfullt på livredning, og de overvåket bassenget med kontinuerlig falkeblikk fra det lille tårnet langs bassengsiden.

Der satt de – på skift – i sine karakteristiske, påskegule badebukser med kommunevåpenet pent brodert på låret. Dette var badevaktenes uniform, det ytre tegnet på at de representerte badets ordensmakt og ikke var noen tilfeldige badegjester. Uniformene hadde alltid sett slik ut. Den skulle inngi autoritet og trygghet.

Tradisjonelt hadde alle badevaktene vært menn.

Men nå hadde to kvinner – begge topp kvalifiserte svømmere og livreddere med plettfri vandel – meldt sin interesse for å jobbe som badevakter.

– Flott, sa kommunen. – Vi trenger badevakter som gjenspeiler mangfoldet blant badegjestene. Endelig vil noen kunne patruljere damegarderoben og damedusjen (for å se til at ingen dusjer med badetøyet på) uten å vekke anstøt.

Så langt alt vel. Men de to kvinnene hadde et krav for å ta jobben: De ville ha badeuniformer som tok hensyn til deres ærbarhet som kvinner. De ville ikke nøye seg med de påskegule badebuksene med kommunelogo. De ville ha påskegule badedrakter som tildekket brystene deres.

Da ble kommunen usikker.

– Vi kan da vel ikke tilpasse uniformen slike personlige, kjønnsbestemte og verdibestemte preferanser, undret den.

Kvinnene sa at det i deres kultur var vanlig å tildekke brystene, særlig i nærvær av fremmede menn. Å skulle arbeide som badevakt med bare bryster, ville de oppleve så krenkende at det i realiteten ville innebære et yrkesforbud dersom kommunen ikke aksepterte tilpasninger av uniformen.

– Verdier og verdier, sa kommunen. – Vi vil ha en verdinøytral badevakttjeneste. Dette er et kommunalt bad, eid av det store fellesskapet. Da kan ikke badevaktene bruke stillingen og uniformen til å flagge personlige «verdier».

Blant badegjester og innbyggere bølget debatten fram  og tilbake. Noen mente at man ikke kunne ta hensyn til en tradisjonell bekledning som springer ut fra tanken om at kvinners bryster vekker seksuelt begjær hos menn. Å gi etter for et krav om tildekking av bryster ville være å gi etter for et undertrykkende, seksualiserende syn på kvinnekroppen.

De kvinnelige badevaktaspirantene og deres forsvarere påpekte på sin side at badedrakten med tildekking av brystene ikke ble opplevd undertrykkende av dem som bar dem. Tvert imot, den ble opplevd frigjørende og sågar estetisk.

– Når vi drukner, vil vi ikke bli reddet av et kjønn. Vi vil bli reddet av en kjønnsnøytral badevakt, skrev lokalavisa på lederplass, under tittelen: «Nei til feminisering av svømmehallen».

Avisa hadde hentet mye av argumentasjonen fra lokale feministgrupperinger som mente det var på tide å frigjøre undertrykte kvinner fra den irrasjonelle og reaksjonære forestillingen om at bare bryster ikke hørte hjemme i det offentlige rom.

Slik står saken. Nå venter alle på hva kommunestyret skal lande på. De behandler saken i et ekstraordinært møte nå i kveld. Publikumsgalleriet er fullsatt. Der er det mange som hvisker bekymret til hverandre:

Hva blir det neste? Tenk om det kommer en ny badevakt rekende som krever å få dekke til håret…

februar 8, 2009

Frelst fra fordummende underkastelse

Filed under: Religion — Teo&Tao @ 8:11 pm
Tags: , , , ,

Frelsen i Kristus handler om å bli satt fri. Fri fra undertrykkende religiøsitet. Husk det neste gang noen «rettroende» forlanger av deg at du skal sette kunnskap, vurderingsevne og samvittighet til side for å underkaste deg.

Religion er et voldsomt våpen i hendene på dem som vil øve makt over mennesker. På tv ser vi religiøs maktutøvelse som sharia-dødsdommer, militære utrenskninger og voldelig undertrykkelse av annerledes troende.

Men bildet er større. Religiøs maktutøvelse foregår her hjemme også, med et tilsynelatende mildt smil og varmt håndtrykk i kirker, på bibelskoler, bedehus og forsamlingslokaler.

Maktbruken handler blant annet om å tvinge mennesker til underkastelse – til å oppgi sin egen integritet og verdighet.

Dette skjer på mange måter, men jeg vil i denne sammenhengen sette fingeren på hvordan autoriteter i kristenkonservative kretser forlanger at vi skal sette kunnskap og fornuft til side for å slutte oss til en bokstavforståelse av gammeltestamentlige myter om skapelse, syndeflod og så videre.

I stedet for å fokusere på Kristus, gjør man valget av virkelighetsbilde til et frelsesspørsmål. Og man kan vinne status som troende ved å erklære sin tilslutning til forestillinger som strider mot helt elementær kunnskap.

I kristenfundamentalistiske miljøer, blant annet slike som jeg selv har opplevd i oppveksten, dyrker man dumskapen, kunnskapsløsheten og antiintellektualismen.

Det minner litt om rødegardistene under den kinesiske kulturrevolusjonen, som brutalt undertrykket kunnskap, refleksjon og «avvikende» ideer, mens man selv hadde en fanatisk forestilling om å besitte «sannheten». Mennesker ble på det mest ydmykende tvunget til «omskolering» og underkastelse.

I kristenfundamentalistiske miljøer er våpenet trusselen om utstøtelse og fortapelse. Det er også et brutalt våpen. Aksepterer du ikke uten videre forestillingene som presenteres om temaer som historie, natur, kosmos, samfunn og bibel, er du suspekt, farlig og fortapt.

Så hva er sannhet? Det er et bibelsk poeng at sannheten setter mennesket i fri. Sannhet gjør ikke mennesker til slaver under dumskap. Frelsen i Kristus handler derfor om å bli løst fra kravene om underkastelse under påstander som mangler støtte i erfaring og kunnskap. Friheten handler om å kunne puste, tenke, reflektere og tro i frihet.

For noen vil frelse innebære at man bryter med en religiøs virkelighetsforståelse som sådan. Jeg vet at det høres paradoksalt ut, men jeg blir mer og mer overbevist om at det av og til må være sånn.

februar 1, 2009

Men… men… dette er da i feil rekkefølge?

Filed under: Religion — Teo&Tao @ 9:41 pm
Tags: , , , , ,

Hvordan homohatende endetidssvermere skal takle den senere tids begivenheter hos vår nordiske nabo Island, vet jeg ikke. Men det skal bli spennende å se.

Det er nå klart at Island har fått ny statsminister. Hun er ingen hvem som helst, sånn rent historisk. Johanna Sigurdadottir blir nemlig verdens første åpent lesbiske statsoverhode.

Den normale reaksjonen fra gode, gamle kristenfundamentalister vil være å hevde at den slags gjør Gud så sinna at han tar velsignelsen vekk fra nasjonen som en slags kollektiv straffereaksjon.

Problemet er bare at Island er straffet ALLEREDE.

FØRST brøt økonomien sammen. SÅ fikk de en lesbisk statsleder.

Det skulle jo vært omvendt.

Vel, jeg regner med at gutta kommer meg til unnsetning og finner den gudegitte forklaringen. Den holder sikkert vann, også hvis statsminister Sigurdadottir skulle klare å få økonomien på rett kjøl.

Blogg på WordPress.com.