Teo & Tao

desember 26, 2008

Kristen teologi uten grekere? Ja, det er mulig

Filed under: Religion — Teo&Tao @ 6:53 pm

Hva skjer om man fortolker evangeliet og bibeltekster gjennom språket og det filosofiske begrepsapparatet til tidlige mahayanabuddhister i stedet for det greske?

Teologen John P.  Keenan har forsøkt en slik øvelse, og nylig var jeg ferdig med å bokstavere meg gjennom boka hans «The meaning of Christ – a Mahayana theology». Det var blytungt, men vel verdt slitet.

Keenan viser hvordan den kristne religionen som ble skapt med utgangspunkt i Jesus, er sterkt preget av antikk, gresk tenkning og tro.  Naturlig nok; de tidlige Kristus-fortolkerne var greske. De gikk til verket med det begrepsapparatet de hadde, og som dessuten kommuniserte med den greske konteksten de befant seg i.

Keenans anliggende er ikke å underkjenne verdien av gresk filosofi anvendt på kristendom, men han insisterer på at den greske måten å tenke på, bare er en av mange. Jesus verken var eller er greker.

Hvis vi mener at Kristus virkelig er av universell betydning, er Han altfor stor til at antikke grekere skal ha monopol på å forsyne Ham med et filosofisk, teologisk og ontologisk rammeverk.

Skal Kristus ha allmenngyldig mening, må vi også lytte til andre tenkesetts fortolkning. Hvordan gis Kristus «mening» sett med mahayanabuddhistiske øyne? Og kan denne tilnærmingsmåten finne støtte i det bibelske materialet?

«The meaning of Christ – a Mahayana theology» handler derfor om to ting: For det første å redegjøre for sentrale begreper i buddhistisk tro og tenkning. For det andre hvordan kristen tro kan leses og forstås gjennom disse brillene.

Noe av det viktigste som «forsvinner» uten en gresk fortolkning, er essensialismen – grekernes forestillinger om at det finnes fast, uforanderlig substans bak begrepene.

Noe av det viktigste som tilføres gjennom mahayanabuddhistisk tilnærming er påminnelsen om at den endelige sannhet ikke lar seg beskrive, men bare er tilgjengelig hinsides våre begreper.

Keenan demonstrerer at Jesus Kristus ikke er avhengig av et gresk (eller vestlig) landskap  for å være frelser og forløser for menneskeheten. Gjennom lesningen fikk jeg øynene opp for helt andre perspektiver på Jesu eget gudsforhold, på forståelsen av «sannhet» og på treenigheten.

Perspektiver som jeg tror kan være frigjørende og nyttige for oss som stanger veggen i en tradisjon som mister stadig mer relevans og troverdighet.

Ja, jeg skulle selvsagt gitt et referat av Keenans bok.  Det er ikke sikkert jeg bør eller klarer, men jeg kommer nok tilbake til noen av poengene hans.  Dette er heller ment som en oppfordring til dem som har fått penger til jul som de ønsker å svi av på Amazon.com.

Fortsatt god jul!

Opprett en gratis blogg eller et nettsted på WordPress.com.